Kihagyás

DomainTank Informatikai Kft. Webhely használat feltételei
hatályos: 2011.06.14 napjától
verzió: 1.0

Webhely Használat Feltételei

A Domaintank Kft. és Felhasználó közötti webhely használati szerződés

Felhasználó köteles betartani DomainTank Kft. feltételeit, amelyek arra szolgálnak, hogy megvédjék a Felhasználókat a törvénytelen beavatkozásoktól. Felhasználó köteles betartani az előírt feltételeket, ellenkező esetben szerződési jogokat sért. Abban az esetben, ha Felhasználó a DomainTank Kft. feltételeinek nem tud eleget tenni, el kell tekintenie a DomainTank Kft. oldalainak látogatásától.

A honlap tartalma

Felhasználónak jogában áll a DomainTank Kft. webhelyeivel, oldalaival, szolgáltatásaival kapcsolatos javaslatokat tenni, és DomainTank Kft. köteles minden észrevételt megvizsgálni. A DomainTank Kft. oldalain megjelenő anyagok kereskedelmi és információs jellegűek, Felhasználó kizárólagosan személyes célra használhatja fel.
A DomainTank Kft. oldalak feladata az, hogy az érdeklődő felhasználókat tájékoztassa az elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókról, lehetőséget nyújtson azok megrendelésére, illetve az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos beállítások megadásához.
A szolgáltatásokhoz nem szorosan kapcsolódó tájékoztató jellegű információ is megtalálható a DomainTank Kft. oldalain, amely hozzásegítheti a Felhasználót a szolgáltatások műsszaki jellegű hátterének könnyebb megértéséhez.

Az információk pontossága és hitelessége

DomainTank Kft. a lehető legnagyobb mértékben törekszik arra, hogy pontos információkat nyújtson, de előfordulhatnak hibák, vagy rosszul megközelített tájékoztatási módszer, ezért szíves elnézését kérjük, de ezekkel kapcsolatban erkölcsi vagy anyagi felelősség nem terheli a DomainTank Kft.et.

A hozzáférhető adatok kizárólag személyes célokra való felhasználása

A honlap kizárólag személyes célokra használható, üzleti célokra csak partneri szerződés alapján. A honlapon található információk, adatok, képek nem módosíthatóak, nem másolhatóak, nem adhatóak el, publikálásuk pedig kizárólag a DomainTank Kft. és a forráscím feltüntetése mellett engedélyezett. Az ajánlatok, termékek kizárólagosan a DomainTank Kft. tulajdonát képezik, ami alól kivételt képeznek DomainTank Kft. üzleti partnerei, akik együttműködési szerződésük alapján használhatják üzleti célokra a honlap tartalmát.

A szerzői jogok védelme

A DomainTank Kft. az ötlet- és végrehajtási terv kizárólagos tulajdonosa, minden szoftver a DomainTank Kft. oldalain a DomainTank Kft. tulajdonát képezi. A portálon található minden információ szerzője a DomainTank Kft., valamint az együttműködő partnerek. A nem DomainTank Kft. tulajdonát képező anyagok külön jelöltek. Bármilyen szerzői jogsértés észlelése esetén ugyfelszolgalat@domaintank.hu email címre kell értesítést küldeni.

Minden fénykép, különösen azok, amelyeken a DomainTank Kft. védjegye található, a DomainTank Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. A honlapon található minden anyag szerzői joga a DomainTank Kft.-t illeti. Felhasználónak megengedett az információk másolása, publikálása, amennyiben nem üzleti célokra használja fel. Üzleti célú felhasználáshoz DomainTank Kft. értesítése és írásos engedélye nélkül tilos. Minden jog fenntartva.

Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatai és jogai a DomainTank Kft. teljes védelme alatt állnak. DomainTank Kft. személyes adatokat csak szolgáltatás, termék megrendelése esetén kér, és csak azokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek.
Ezen kívül személyes adatokat DomainTank Kft. oldalain történő változások értesítésére használ. Amennyiben Felhasználó nem kíván semmilyen értesítést kapni a változásokról, a honlapon zajló eseményekről, speciális ajánlatokról, akkor ugyfelszolgalat@domaintank.hu email címre kell értesítést küldenie.
Személyes adatok védelme nyilatkozat

Az adatok biztonsága

Az adatok biztonságát a DomainTank Kft. számítógépes programjai biztosítják, amelyek felismernek minden illegális látogatót vagy illegális cselekvést.
DomainTank Kft. belső, autentikációt követelő oldalainak használata minden egyes lépésnél többszörösen ellenőrzöttek. Az űrlapokon és url-ben közvetített legfontosabb adatokat minden lépésnél egy titkosított banki kommunikáció során használt módszer alapján titkosítja, a titkosításhoz szükséges kulcsok és jelszavak pedig felhasználóként - stratégiai adatok esetében lépésenként is - eltérnek.
A nem engedélyezett feladatok elvégzése vagy az illetéktelen adatokhoz való hozzáférések tilosak, az ezt megszegők ellen a megfelelő törvények és szankciók kerülnek alkalmazásra.
DomainTank Kft. nem garantálja azon üzenetek tartalmának biztonságát, amelyek elektronikus úton érkeznek a közvetítő eszközök bizonytalansága miatt.
DomainTank Kft. fenntartja magának a jogot, hogy Felhasználónak küldött üzeneteit elektronikusan hitelesítse, vagy titkosítsa. A hitelesítés ellenőrzéséhez vagy az üzenetek visszafejtéséhez szükséges szoftverek telepítéséről, üzemeltetéséről a Felhasználó köteles gondoskodni.

Tiltott használat

Felhasználó a honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokat és információkat, vagy bármilyen más anyagot, ami a DomainTank Kft. vagy a partnerei tulajdonában, védelme alatt áll, nem használ más célra, mint ami a szerződésben szerepel. Felhasználó szintén kötelezettséget vállal azért, hogy a számára illetéktelen adatok megszerzésére, nem engedélyezett feladatok elvégzésére nem indít kísérletet, és minden tudomására jutott jogszerűtlen beavatkozásról azonnal értesíti a DomainTank Kft.et.

Javascript használata

A Javascript egy a böngésző által értelmezett objektumalapú programozási szkriptnyelv, amelyet weblapokon elterjedten használnak. Segítségével könnyebben és gyorsabban használható, élményben gazdagabb webfelületet lehet kialakítani, egyben sajnos olyan lehetőség is, amely illetéktelen kezekben kárt okozhat a Felhasználónak.
DomainTank Kft. oldalain ilyen jellegű Javascript program nem található, és a DomainTank Kft. oldalainak zökkenőmentes használatához a Javascript engedélyezése elengedhetetlenül szükséges. DomainTank Kft. nem vállal felelősséget a kikapcsolt Javascript miatt nem teljes értékű webfelületek esetleges használhatatlansága miatt.

Kompatibilis böngészők

DomainTank Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa fejlesztett webfelületek a mindenkori modern böngészőkben legalább funkcionálisan működjenek. Fejlesztése során az alábbi böngészőkben és operációs rendszereken teszteli a felületek működésété:

  • Internet Explorer 7 és 8 (kompabilitási módban, csak Windows)
  • Google Chrome mindig legfrissebb verziójában (Linux és Windows)
  • Firefox mindig legfrissebb verziójában (Linux és Windows)
  • Opera mindig legfrissebb verziójában (Linux és Windows)

Linux operációs rendszer alatt az Ubuntu legfrissebb kiadását kell érteni. A különféle böngészőkben előfordulhat, hogy egyes webfelületi elemek nem azonos módon jelennek meg. A tesztelés alól szándékosan kivont böngésző az Internet Explorer 6 és kisebb verziói.

DomainTank Kft. feltételezi, hogy a szaporodó és egyre nehezebben kivédhető informatika támadások, illetve az adatok egyre fontosabb védelmének világában a Felhasználó böngészőjét rendszeresen frissíti, és elavult böngészővel nem látogat a DomainTank Kft. oldalaira.

Linkek más honlapokra

DomainTank Kft. és partnereinek oldalai tartalmazhatnak linkeket más honlapokra, amelyek más természetes vagy jogi személyek tulajdonát képezik. A linkek csak ajánlatként, vagy lehetséges forrásként vannak feltüntetve kiegészítő és részletes információk szerzése érdekében. Mivel a DomainTank Kft.nek nincs semmilyen hatása a szerkesztési politikájukra, felelőséget nem vállalhat tartalmukért, az információk valódiságáért.

Használati feltételek módosítása

DomainTank Kft. fenntartja a használati feltételek változtatásának jogát előzetes bejelentés nélkül. A változások érvénybe lépnek a megjelenés pillanatában. Felhasználó köteles követni a változásokat, és időben alkalmazkodni hozzájuk.
A szerződés addig érvényes, ameddig a felek egyike meg nem szakítja. Felhasználó megszakíthatja ezt a szerződést bármelyik pillanatban úgy, hogy nem használja többé a Procesnet vagy partnereinek oldalait, és minden anyagot megsemmisít, amelyet letöltött róla, kinyomtatott vagy más módon megőrzött.

Egyéb rendelkezések

Felhasználó egyetért azzal, hogy a szerződés más személyre is átruházható.

Illetékes bíróság

A magyar jog a mérvadó a DomainTank Kft. oldalain található anyagok használati feltételeivel kapcsolatos anyagi vonatkozású jogi kérdésekben, a viták megoldásában a Dunakeszi Városi Bíróság az illetékes.